Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wzór wniosku do pobrania), do którego należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
 • kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);
 • zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (w przypadku niepełnosprawnych powyżej 18-go roku życia;

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

 • Opublikował: Rafał Staszczyszyn, data publikacji: 05-08-2013 10:34
 • Modyfikował: Rafał Staszczyszyn, data modyfikacji: 14-08-2013 09:43
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Wilkowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Rafał Staszczyszyn
 • Ilość wyświetleń: 4442
 • Link do strony: http://www.wilkow.pl/1493/zasilek-pielegnacyjny.html
 • Opublikował: Rafał Staszczyszyn, data publikacji: 05-08-2013 10:34
 • Modyfikował: Rafał Staszczyszyn, data modyfikacji: 14-08-2013 09:43
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Wilkowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Rafał Staszczyszyn
 • Ilość wyświetleń: 4442
 • Link do strony: http://www.wilkow.pl/1493/zasilek-pielegnacyjny.html
 • Data publikacji: 05-08-2013 10:34 przez: Rafał Staszczyszyn
 • Data modyfikacji: 14-08-2013 09:43 przez: Rafał Staszczyszyn
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Wilkowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Rafał Staszczyszyn
 • Ilość wyświetleń: 4442
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-08-2013, godz. 09:43:32
  Modyfikacja strony przez: Rafał Staszczyszyn
 •  
  05-08-2013, godz. 10:35:01
  Modyfikacja strony przez: Rafał Staszczyszyn
 •  
  05-08-2013, godz. 10:34:49
  Modyfikacja strony przez: Rafał Staszczyszyn
 •  
  05-08-2013, godz. 10:34:41
  Modyfikacja strony przez: Rafał Staszczyszyn
 •  
  05-08-2013, godz. 10:34:10
  Modyfikacja strony przez: Rafał Staszczyszyn
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11

 

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl